1

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δράμας (Δ.Ε. Υ.Α.Δ.) – μέλος εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα (Οικολογική Κίνηση)