Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. λόγω παραίτησης αναπληρωματικού μέλους

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023
image_print