Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Ξηροποτάμου.