1

Αντιμετώπιση προβλημάτων εξωτερικών χώρων σχολικών κτιρίων δήμου Δράμας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)