1

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018