ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019