Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ)

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2023
image_print