Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (άρθρο 92 ν. 3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020
image_print