Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017
image_print