Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021
image_print