ΑΝΤΙΤΙΜΟΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016