Απ΄ ευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης για τα 1ο-2ο Εσπ.ΕΠΑΛ -ΕΚ , 3ο – 4ο Λύκειο, Μουσικό Σχολείο, 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο και 6ο Γυμνάσιο