Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Απ΄ ευθείας εκμίσθωση του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου “Δ. Κραχτίδη” για την παρουσίαση μίας (1) παράστασης του Κλασικού Μπαλέτου του Θεάτρου της Μόσχας – Μπαλέτο της Ρωσίας, στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2 του ΔΚΚ(Ν.3463/2006)

Παρασκευή, 13 Ιούλιος 2018
image_print