Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Απ΄ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου “Δ. Κραχτίδη” για την διοργάνωση συναυλίας, στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006)

Πέμπτη, 12 Ιούλιος 2018
image_print