1

Απ’ ευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής & συντήρησης ξύλινων κουφωμάτων και ξύλινων ειδών