1

Απ ευθείας ανάθεση για προμήθεια Σιδηρικών ειδών, γυψοσανίδων & Ανταλλακτικών για επισκευές με- ταλλικών κουφωμάτων