Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης της εφαρμογής web-services της OTS για ετοιμότητα χρήσης αυτοματοποιημένης διάθεσης των στοιχείων Μισθοδοσίας-Προσωπικού στον κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ

Τρίτη, 28 Μαρ 2017
image_print