Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠ.ΠΡ. ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021
image_print