Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Απασχόληση καταρτιζομένων του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Δράμας στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015
image_print