Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απασχόληση προσωπικού του ΝΠΔΔ σε υπηρεσίες του Δήμου Δράμας λόγω αναστολής λει-τουργίας των παιδικών σταθμών

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020
image_print