Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απασχόληση προσωπικού του ΝΠΔΔ σε υπηρεσίες του Δήμου Δράμας λόγω αναστολής λει-τουργίας των παιδικών σταθμών

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020
image_print