1

Απευθείας ανάθεση επισκευής εσωτ- εξωτερικών μεταλλικών κουφωμάτων και περιφράξεων