Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Απευθείας ανάθεση εργασίας( κοινόχρηστα γραφείων του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας) οικ. έτους 2016.

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016
image_print