Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Απευθείας ανάθεση εργασίας ( κοινόχρηστα γραφείων του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας) οικ. έτους 2017

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017
image_print