1

Απευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης μυοκτονίας -οφιοαπώθησης για τις εξής σχολικές μονάδες 2ο Γυμνάσιο-Εσπ., 2ο Λύκειο, 6ο Γυμνάσιο ΤΕΕ Ειδ.Αγωγής