1

Απευθείας ανάθεση εργασιών εφαρμογών απολύμανσης – απεντόμωσης μυοκτονίας -οφιοαπώθησης για τις εξής σχολικές μονάδες 8ο Νηπ., 10ο, Νηπ, 16ο Νηπ, 17ο Νηπ, 21ο Νηπ, 26ο Νηπ., Αρκαδικού και για τα Δημοτικά: 5ο ΔΣ,11ο ΔΣ, 12ο ΔΣ,14ο ΔΣ,16ο ΔΣ, Αρκαδικού ΔΣ