Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες εφαρμογών απολύμανσης, απεντόμωσης και οφιοαπώθησης για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2020
image_print