Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης εσωτερικών – εξωτερικών κουφωμάτων και περιφράξεων

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
image_print