Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης για φωτοτυπικά για τα εξής σχολεία: 1ο & 2ο ΕΠΑΛ, 1ο & 5ο Γυμνάσιο και Ε.Κ.

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021
image_print