Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης για φωτοτυπικά για τα εξής σχολεία: 1ο & 2ο ΕΠΑΛ, 1ο & 5ο Γυμνάσιο και Ε.Κ.

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023
image_print