Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης κλιματισμού