Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και στεγών

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021
image_print