Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και κεντρικής εισόδου (αυλόπορτες)

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος 2021
image_print