Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης-αναγόμωσης-υδρ.δοκιμής πυροσβεστήρων για τις εξής σχολικές μονάδες: ΔΗΜΟΤΙΚΑ:1.5.6.7.8.15.16. Ν.Αμισού, Καλού Αγρού, Ειδικό Σχολείο και την προμήθεια πυροσβεστήρα στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024
image_print