1

Απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης-αναγόμωσης-υδρ.δοκιμής πυροσβεστήρων για το 1ο & 2ο ΕΠΑΛ- Ε.Κ