Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης-αναγόμωσης-υδρ.δοκιμής πυροσβεστήρων των εξής νηπιαγωγείων: 2ο, 4ο, 7ο, 9ο, 27ο Ν.Αμισού ,Μικροχωρίου, Χωριστής για τα εξής Δημοτικά: 3ο, 10ο, 11ο, 13ο, Αρκαδικού, Ν.Αμισού και Χωριστής καθώς και προμήθεια πυροσβεστήρων

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024
image_print