Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης-αναγόμωσης-υδρ.δοκιμής πυροσβεστήρων των εξής νηπιαγωγείων: 2ο,4ο,7ο,9ο,Ν.Αμισού ,Χωριστής για τα εξής Δημοτικά: 3ο,10ο,11ο,13ο, Αρκαδικού και Χωριστής

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021
image_print