Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης κιγκλιδωμάτων και κεντρικής εισόδου (αυλόπορτες

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021
image_print