Απευθείας ανάθεση για προμήθεια ειδών υγιεινής – υδραυλικών υλικών και ανταλλακτικών