Απευθείας ανάθεση για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού