Απευθείας ανάθεση για προμήθεια κάδων απορριμμάτων επαγγελματικών κουβάδων και πατάκια (μοκέτες)