Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για προμήθεια πυροσβεστήρων στο 4ο Δημ.Σχ.και στο 2ο Δημ.Σχ

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024
image_print