Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας: “Υπηρεσίες Μυοκτονίας Κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου”

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021
image_print