Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας: ”Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας”