Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας: »Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας»