Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών εξαρτημάτων.

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
image_print