Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022
image_print