1

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για φωτοτυπικά των: 1ο Λύκειο, 2ο Λύκειο, 3ο Λύκειο, 4ο Λύκειο, ΕΕΓ-ΕΕΛ, Μουσικό Σχολείο Εσπερινό ΕΠΑΛ, 1ο Γυμνάσιο, 3ο Γυμνάσιο, 6ο Γυμνάσιο, Εσπερινό Γυμνάσιο