1

Απευθείας ανάθεσης για εργασίες διαμόρφωσης και ανάπτυξη πρασίνου, κλαδέματος και κοπής δέντρων, κοπής χόρτων και συστήματα άρδευσης, στους αύλιους χώρους των σχολείων