Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Απευθείας εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στο άλσος της ΤΚ Κουδουνίων στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ 1 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006)

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014
image_print