Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Απευθείας καταβολή δικαστικώς καθορισθείσας αποζημίωσης, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, δυνάμει της υπ’αριθ. 45/2016 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, στους 1) Κωνσταντίνο Μήτρου και 2) Άγγελο Μήτρου

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020
image_print